Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı Tedavisi ve Rejyonel Analjezi Uygulamaları; Bir Anket Çalışması


HANCI V., ÖZBİLGİN Ş., YURTLU B. S., ÖMÜR D., GÖKMEN A. N., ARKAN A.

Turkish Journal of Intensive Care, vol.0, 2021 (ESCI)