GENÇ TÜKETİCİLERİN MARKA KİŞİLİĞİ ALGILAMALARININ CİNSİYETE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ:MCDONALD’S VE BURGER KING


Creative Commons License

Özgüven Tayfun N., Karataş Yücel E.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.1, no.11, pp.139-165, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Nowadays, creating brand personality became most important competition tool for businesses. While it was important just to create a new product at past, today creating brand personality became important as well as new product creation. Consumers correspond their personality with the personality of the brand and express themselves with those brands. Emotional relations that were established with a powerful brand and consumer increases consumer satisfaction. The study determines that the McDonald’s and Burger King fast food restaurant brands personalities’ attributes are perceived as different from university students by means of gender. At the result of the study, the description of Aaker’s brand personality scale was made and it was thought that this scale will be a basis for future studies.

Günümüzde marka kişiliği yaratmak işletmelerin en önemli rekabet aracı haline gelmiştir. Geçmişte işletmeler için sadece yeni bir ürün yaratmak

önemli iken bugün, yeni ürün yaratmanın yanı sıra marka kişiliği oluşturmak da önemli hale gelmiştir. Tüketiciler, kullandıkları ürünler ile kendi

kişiliklerini özdeşleştirmekte ve kendilerini markaları ile ifade etmektedirler. Güçlü bir kişiliğe sahip marka ile tüketici arasında kurulan duygusal bağ,

tüketicinin memnuniyetini arttırmaktadır. Çalışmada, McDonald’s ve Burger King hızlı tüketimi restoranları markalarının gençler tarafından cinsiyete

göre farklı kişilik özellikleri ile algılandığını ortaya çıkmaktadır. Çalışma sonucunda, Aaker marka kişiliği ölçeğinin tanımlanması yapılmakta ve

ölçeğin bundan sonra yapılacak çalışmalara temel oluşturacağı düşünülmektedir.