Neofobi Ölçeğinin Uyarlanması Ve Demografik Faktörlerin Neofobiye Etkisinin İncelenmesi Üzerine İzmir İlinde Bir Uygulama


Creative Commons License

Karataş Yücel E.

10. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ, Manisa, Turkey, 25 - 26 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Manisa
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

The emotion of fear is a feeling that people encountered many times in their daily lives. As the fear is encountered in certain situations such as darkness and height but also the consumption habits of people are even reflected. Fear, that can be effective in many ways such as not taking the product, delaying receiving, not being satisfied etc., sometimes can also be developed against the new things for the consumer. In this study, firstly, the fear of new situations (neophobia) has been discussed and Turkish adaptation and validity and reliability studies of General Neophobia Scale, which is used in the measurement of fear of new situaitons and which was developed by Pliner and Hobden (1992), were conducted. Later the effect of demographic factors on the fear of new situations was discussed. The study provides an alternative scale for researchers due to the few numbers of studies in this area in Turkish literatüre. At the same time, besides the theoretical approach, the study is expected to be a pioneer in the field of application in terms of the fact that it gives suggestions to entrepreneurs about their approach to consumers who have developed fear against their products.

Korku duygusu insanların gündelik yaşamda pek çok kez karşılaştıkları bir duygudur. Kimi zaman karanlık, yükseklik gibi belirgin durumlarda korku ile karşılaşılırken kimi zaman ise insanların tüketim alışkanlıklarına dahi yansımaktadır. Tüketici açısından ürünü almama, almayı erteleme, tatmin olmama gibi pek çok anlamda etkili olabilecek olan korku kimi zaman da tüketicinin kendisi için yeni olana karşı da geliştirilebilmektedir. Yapılan bu çalışmada yenilik korkusu ele alınmış olup yenilik korkusunun ölçümünde kullanılan ve Pliner ve Hobden (1992) tarafından geliştirilmiş olan “Genel Neofobi Ölçeği”nin Türkçe’ye uyarlaması ve geçerlilik güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Devamında ise demografik faktörlerin yenilik korkusuna etkisi ele alınmıştır. Çalışma henüz Türkçe literatürde bu alanda az sayıda çalışma bulunması nedeniyle araştırmacılara ölçek konusunda bir alternatif yaratmaktadır. Bununla birlikte girişimcilerin kendi ürünlerine karşı korku geliştirmiş olan tüketicilere yaklaşımları konusunda önermelerde bulunması açısından teorik yaklaşımın dışında uygulama alanında da öncü olması beklenmektedir.