Ortopedide Minimal İnvaziv Girişimlerde Anestezi


İnal D. G., Ömür Arça D.

in: Minimal İnvaziv Girişimlerde Anestezi - 2022, Karcı A, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.19-25, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.19-25
  • Editors: Karcı A, Editor
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Günümüzde ortopedide morbiditesi ve mortalitesi daha düşük invaziv olmayan tekniklere ilgi artmıştır. Cerrahi ve anestezideki gelişmelerle birlikte minimal invaziv girişimler daha güvenli bir şekilde yapılmakta ve operasyonlar sıklıkla günübirlik olarak planlanmaktadır. Operasyon sürelerinin kısa olması, hastane maliyetlerini düşürmesi ve hastaların hızlı taburcu olmalarını sağlayarak hasta birikimini önlemesi nedeniyle ortopedik cerrahide de giderek yaygınlaşan uygulamalardır. Hasta ve yakınlarında daha az anksiyete yaratması, bekleme sürelerinin kısa olması, derlenmenin hızlı olması, hastane enfeksiyon riskinin azalması önemli avantajları arasında yer almaktadır. Yeni gelişen bu tekniklerle beraber uygulanan anestezi yöntemleri de farklılık göstermektedir. Sadece sedasyonun uygulandığı monitorize anestezi bakımından spinal anestezi uygulamasına kadar çeşitli anestezi teknikleri uygulanmaktadır. Ultrasonografi eşliğinde yapılan periferik sinir blokları minimal invaziv ortopedik girişimlerde önemli yer tutmaktadır. Perioperatif opioid kullanımını azaltması, daha iyi postoperatif analjezi sağlaması, kognitif disfonksiyon görülme sıklığını azaltması ve derlenmenin kısa olması rejyonel anesteziye olan ilgiyi artırmaktadır. Anah tar Ke li me ler: Minimal invaziv cerrahi işlemler; ortopedi; anestezi ABS TRACT Currently, minimal-invasive techniques in orthopedics promising lower morbidity and mortality have increasing demand. Developments in surgery and anesthesia, allowed minimally invasive procedures to be performed more safely and operations are often planned on outpatient basis. It is becoming increasingly common practice in orthopedic surgery, as it has shorter operative times, reduces hospital costs, and shorten waiting lists by enabling patients to be discharged quickly. Its important advantages are less anxiety in patients and their relatives, shorter waiting times, rapid recovery, and reduced risk of nosocomial infections. The anesthesia methods applied with these newly developed techniques also differ. Various anesthetic techniques can be applied, from monitorized anesthesia care, where only sedation is applied, to spinal anesthesia. Peripheral nerve blocks performed with ultrasonography have an important place in minimally invasive orthopedic procedures. Reducing the use of perioperative opioids, providing better postoperative analgesia, decreasing the incidence of cognitive dysfunction and short recovery increase the interest in regional anesthesia. Keywords: Minimally invasive surgical procedures; orthopedics; anesthesia