NÖROBRUSELLOZ VE KOKLEAR IMPLANT: OLGU SUNUMU


Creative Commons License

Türkmenoğlu E. B., Olgun Y., Orgun R. H., Kiremitçi İ., Güneri E. A., Kırkım G.

43. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2022, pp.211-212

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.211-212
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ:  Bruselloz,  brucella  cinsi  bakteriler  tarafından  oluşturulan minimal mortalitenin eşlik ettiği yaygın bir zoonozdur. Nörobruselloz, bruselloz hastalığının morbid bir formudur, menenjit,meneningoense-falit,miyelit, ensefalit, kraniyal sinir tutulumu, polinöropati/radikulopati, beyin apsesi gibi nörolojik tablolarla seyretmektedir. Sekizinci kraniyal sinir tutulumuna bağlı olarak da işitme kaybı sıklıkla gelişmektedir. Klinik tablonun çeşitliliği sebebiyle tanı süresi uzayabilir ve oluşan işitme kaybı işitme cihazı ile tedavi edilemeyecek düzeye gelebilir. Bu nedenle zayıf işitsel nöron işlevi riski taşıyan hastalar göz önüne alındığında koklear implantasyon başarısı için sinirsel yolun etkinliğini promontoryum sti-mülasyon testiyle değerlendirmek uygundur. Bu olgu sunumu vasıtasıyla nörobruselloz sebebi ile koklear implantasyon yaptığımız bir hastanın tanı, tedavi ve izlem süreçlerini paylaşmayı amaçladık.OLGUNUN ÖZELLİKLERİ: Kırk dört yaşındaki hastamız işitme kay-bı, yürümede zorluk ve bulanık görme şikâyeti ile kliniğimize başvurdu. Hastanın muayenesi sırasında motor ve duysal sistem patolojisi izlen-medi ve denge testlerinde lateralizan bulgusu elde edilmedi. Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile T2 ağırlıklı ve FLAIR se-kanslarda her iki hemisferde, özellikle frontal loblarda belirgin konfluent beyaz cevher sinyal artışı gözlendi. Serolojik incelemelerle kan, BOS kültürleri sonucunda bruselloz tanısı aldı.Yapılan odyolojik değerlendirmelerde saf ses odyometri testinde bi-lateral çok ileri derecede (sağ kulak 105 dB HL, sol kulak 103 dB HL) sensörinöral tip işitme kaybı saptandı. Bilateral Tip A timpanogram elde edilirken, refleksleri ve TEOAE’si mevcut değildi.TEDAVİ VE PROGNOZ: İşitme kaybındaki progresyon sonucu du-dak okuyarak iletişim kurmaya başlayan hastada her iki kulakta güçlü işitme cihazlı rehabilitasyona başlandı. Sözel iletişim becerilerinde geliş-me gözlenmedi. Koklear implant adayı olarak değerlendirilen hastaya implanttan yarar görüp görmeyeceği kararı açısından promontoryum stimülasyon testi yapıldı ve pozitif sonuç alındı. Sağ kulağına koklear implant uygulanan hasta odyolojik takip sürecine dahil edildi. Sağ ku-lağındaki koklear implantlı işitme eşikleri; 0.25 kHz: 20 HL, 0.5 kHz: 20 dB HL, 1 kHz: 25 dB HL, 2 kHz: 25 dB HL, 4 kHz: 25 dB HL, 8 kHz’de ise 30 dB HL olarak, konuşmayı anlama eşiği ise 20 dB şid-detinde elde edilmiş olup tek heceli sözcükleri ayırt etme skoru %88 olarak gözlendi. Uzun dönem takibi yapılmakta olan ve implantasyon-dan fayda gören hasta günlük yaşam aktivitelerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmektedirYORUM: Nörobruselloz nörolojik ve kognitif komorbiditelerle seyre-den bir durum olduğundan dolayı bu hastaların işitsel durumları ya-kından takip edilmelidir. Koklear implant cerrahisi öncesinde özellikle yapılacak promontoryum stimulasyon testi bize hastanın cerrahiden alabileceği fayda hakkında değerli bilgiler verebilir. Anahtar kelimeler: İşitme Kaybı,Koklear İmplant,Nörobrusellozbı, yürümede zorluk ve bulanık görme şikâyeti ile kliniğimize başvurdu. Hastanın muayenesi sırasında motor ve duysal sistem patolojisi izlen-medi ve denge testlerinde lateralizan bulgusu elde edilmedi. Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile T2 ağırlıklı ve FLAIR se-kanslarda her iki hemisferde, özellikle frontal loblarda belirgin konfluent beyaz cevher sinyal artışı gözlendi. Serolojik incelemelerle kan, BOS kültürleri sonucunda bruselloz tanısı aldı.Yapılan odyolojik değerlendirmelerde saf ses odyometri testinde bi-lateral çok ileri derecede (sağ kulak 105 dB HL, sol kulak 103 dB HL) sensörinöral tip işitme kaybı saptandı. Bilateral Tip A timpanogram elde edilirken, refleksleri ve TEOAE’si mevcut değildi.TEDAVİ VE PROGNOZ: İşitme kaybındaki progresyon sonucu du-dak okuyarak iletişim kurmaya başlayan hastada her iki kulakta güçlü işitme cihazlı rehabilitasyona başlandı. Sözel iletişim becerilerinde geliş-me gözlenmedi. Koklear implant adayı olarak değerlendirilen hastaya implanttan yarar görüp görmeyeceği kararı açısından promontoryum stimülasyon testi yapıldı ve pozitif sonuç alındı. Sağ kulağına koklear implant uygulanan hasta odyolojik takip sürecine dahil edildi. Sağ ku-lağındaki koklear implantlı işitme eşikleri; 0.25 kHz: 20 HL, 0.5 kHz: 20 dB HL, 1 kHz: 25 dB HL, 2 kHz: 25 dB HL, 4 kHz: 25 dB HL, 8 kHz’de ise 30 dB HL olarak, konuşmayı anlama eşiği ise 20 dB şid-detinde elde edilmiş olup tek heceli sözcükleri ayırt etme skoru %88 olarak gözlendi. Uzun dönem takibi yapılmakta olan ve implantasyon-dan fayda gören hasta günlük yaşam aktivitelerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmektedirYORUM: Nörobruselloz nörolojik ve kognitif komorbiditelerle seyre-den bir durum olduğundan dolayı bu hastaların işitsel durumları ya-kından takip edilmelidir. Koklear implant cerrahisi öncesinde özellikle yapılacak promontoryum stimulasyon testi bize hastanın cerrahiden alabileceği fayda hakkında değerli bilgiler verebilir. Anahtar kelimeler: İşitme Kaybı,Koklear İmplant,Nörobrusellozki hemisferde, özellikle frontal loblarda belirgin konfluent beyaz cevher sinyal artışı gözlendi. Serolojik incelemelerle kan, BOS kültürleri sonucunda bruselloz tanısı aldı.Yapılan odyolojik değerlendirmelerde saf ses odyometri testinde bi-lateral çok ileri derecede (sağ kulak 105 dB HL, sol kulak 103 dB HL) sensörinöral tip işitme kaybı saptandı. Bilateral Tip A timpanogram elde edilirken, refleksleri ve TEOAE’si mevcut değildi.TEDAVİ VE PROGNOZ: İşitme kaybındaki progresyon sonucu du-dak okuyarak iletişim kurmaya başlayan hastada her iki kulakta güçlü işitme cihazlı rehabilitasyona başlandı. Sözel iletişim becerilerinde geliş-me gözlenmedi. Koklear implant adayı olarak değerlendirilen hastaya implanttan yarar görüp görmeyeceği kararı açısından promontoryum stimülasyon testi yapıldı ve pozitif sonuç alındı. Sağ kulağına koklear implant uygulanan hasta odyolojik takip sürecine dahil edildi. Sağ ku-lağındaki koklear implantlı işitme eşikleri; 0.25 kHz: 20 HL, 0.5 kHz: 20 dB HL, 1 kHz: 25 dB HL, 2 kHz: 25 dB HL, 4 kHz: 25 dB HL, 8 kHz’de ise 30 dB HL olarak, konuşmayı anlama eşiği ise 20 dB şid-detinde elde edilmiş olup tek heceli sözcükleri ayırt etme skoru %88 olarak gözlendi. Uzun dönem takibi yapılmakta olan ve implantasyon-dan fayda gören hasta günlük yaşam aktivitelerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmektedirYORUM: Nörobruselloz nörolojik ve kognitif komorbiditelerle seyre-den bir durum olduğundan dolayı bu hastaların işitsel durumları ya-kından takip edilmelidir. Koklear implant cerrahisi öncesinde özellikle yapılacak promontoryum stimulasyon testi bize hastanın cerrahiden alabileceği fayda hakkında değerli bilgiler verebilir. Anahtar kelimeler: İşitme Kaybı,Koklear İmplant,Nörobrusellozbı, yürümede zorluk ve bulanık görme şikâyeti ile kliniğimize başvurdu. Hastanın muayenesi sırasında motor ve duysal sistem patolojisi izlen-medi ve denge testlerinde lateralizan bulgusu elde edilmedi. Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile T2 ağırlıklı ve FLAIR se-kanslarda her iki hemisferde, özellikle frontal loblarda belirgin konfluent beyaz cevher sinyal artışı gözlendi. Serolojik incelemelerle kan, BOS kültürleri sonucunda bruselloz tanısı aldı.Yapılan odyolojik değerlendirmelerde saf ses odyometri testinde bi-lateral çok ileri derecede (sağ kulak 105 dB HL, sol kulak 103 dB HL) sensörinöral tip işitme kaybı saptandı. Bilateral Tip A timpanogram elde edilirken, refleksleri ve TEOAE’si mevcut değildi.TEDAVİ VE PROGNOZ: İşitme kaybındaki progresyon sonucu du-dak okuyarak iletişim kurmaya başlayan hastada her iki kulakta güçlü işitme cihazlı rehabilitasyona başlandı. Sözel iletişim becerilerinde geliş-me gözlenmedi. Koklear implant adayı olarak değerlendirilen hastaya implanttan yarar görüp görmeyeceği kararı açısından promontoryum stimülasyon testi yapıldı ve pozitif sonuç alındı. Sağ kulağına koklear implant uygulanan hasta odyolojik takip sürecine dahil edildi. Sağ ku-lağındaki koklear implantlı işitme eşikleri; 0.25 kHz: 20 HL, 0.5 kHz: 20 dB HL, 1 kHz: 25 dB HL, 2 kHz: 25 dB HL, 4 kHz: 25 dB HL, 8 kHz’de ise 30 dB HL olarak, konuşmayı anlama eşiği ise 20 dB şid-detinde elde edilmiş olup tek heceli sözcükleri ayırt etme skoru %88 olarak gözlendi. Uzun dönem takibi yapılmakta olan ve implantasyon-dan fayda gören hasta günlük yaşam aktivitelerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmektedirYORUM: Nörobruselloz nörolojik ve kognitif komorbiditelerle seyre-den bir durum olduğundan dolayı bu hastaların işitsel durumları ya-kından takip edilmelidir. Koklear implant cerrahisi öncesinde özellikle yapılacak promontoryum stimulasyon testi bize hastanın cerrahiden alabileceği fayda hakkında değerli bilgiler verebilir. Anahtar kelimeler: İşitme Kaybı,Koklear İmplant,Nörobruselloz

işitsel nöron işlevi riski taşıyan hastalar göz önüne alındığında koklear implantasyon başarısı için sinirsel yolun etkinliğini promontoryum sti-mülasyon testiyle değerlendirmek uygundur. Bu olgu sunumu vasıtası

i
--