Topluluk Sosyal Şartı’ndan Avrupa Sosyal Haklar Sütunu’na Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun Temel Sosyal Haklar Üzerindeki Etkisi


GÜLER C., TOKOL A.

İŞ GÜÇ Endüstri İlişkilerive İnsan Kaynakları Dergisi, vol.22, no.2, 2020 (Peer-Reviewed Journal)