Neuman Systems Model and Infertility Stressors Review


Creative Commons License

Dağ H., Kavlak O., Şirin A.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.121-128, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.121-128
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No

Abstract

Nurses use a variety of care models which are based on nursing theories for individuals effective utilization from the treatment and speeding up the healing process. One of this nursing care model is the Neuman Systems Model. According to the model, the individual protects the level of the normal well-being or system stability and is an open system which is setting internal and external environmental stressors successfully. The main focal point on this model is knowing individuals' beliefs, attitudes and emotional behaviors which could affect the prognosis of the disease is extremely important for treatment management. To make a successful stabilization against to stressors depends on how individuals evaluate events. Individuals' effectively coping with the problems may reduce the negative impacts of the event on them. The various stressors such as infertility which is showing itself as a life crisis, treatment costs, economic and spiritual losses and experiences cause infertility treatment failures by effecting individuals. The knowledge of stressors experienced by infertile individuals will provide a comprehensive data collection according to the nursing process, handling individuals' needs in a holistic perspective and deciding the appropriate nursing diagnoses. In this article, we aimed to evaluate stressors experienced by infertile individuals according to Neuman Systems Model.

Keywords: Infertility, female; models, nursing; holistic nursing; stress, psychological

Hemşireler, bireylerin almakta oldukları tedaviden etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak ve iyileşme sürecini hızlandırabilmek için hemşirelik teorilerine dayandırılmış çeşitli bakım modellerinden yararlanmaktadırlar. Bunlardan biri de Neuman Sistemler Modeli'dir. Modele göre birey, iç ve dış çevresel stresörlerin etkilerini başarıyla düzenleyerek sistem stabilizesini veya normal iyilik hali düzeyini koruyan açık bir sistemdir. Bu modelin ana odak noktası bireylerin algılarıdır. Bireylerin hastalığının prognozunu etkileyebilen inanç, tutum ve duygularıyla ilgili davranışlarının bilinmesinin, tedavinin yönetimi için son derece önemli olduğunu savunmaktadır. Bireyin stresörlere karşı başarılı bir dengeleme yapabilmesi algılarıyla olayı nasıl değerlendirdiğine bağlıdır. Sorunlarla bireyin etkili biçimde baş etmesi olayın birey üzerindeki negatif etkisini azaltabilmektedir. Bir yaşam krizi olan infertilitede, tedavi maliyeti, maddi ve manevi kayıplar ve yaşanan deneyimler gibi çeşitli stresörler infertil bireyler üzerine etki ederek tedavide başarısızlıkların yaşanmasına sebep olmaktadır. İnfertil bireylerin yaşadığı stresörlerin bilinmesi, hemşirelik süreci doğrultusunda kapsamlı veri toplanmasını, gereksinimlerin bütüncül açıdan ele alınmasını ve uygun hemşirelik tanılarının konulmasını sağlayacaktır. Bu çalışmada, infertil bireylerin yaşadığı stresörlerin Neuman Sistemler Modeli'ne göre irdelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, kadın; modeller, hemşirelik; bütüncül hemşirelik; stres, psikolojik