The effects of two different teaching techniques on the knowledge level of nursing students about HPV


Creative Commons License

Dağ H., Dönmez S., Sezer H., Şendağ F., Sevil Ü., Saruhan A.

Gaziantep Medical Journal, vol.21, pp.1, 2015 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.5455/gmj-30-168267
  • Journal Name: Gaziantep Medical Journal
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1
  • Keywords: Scenario Based Learning, Phillips 66 Teaching Technique, human Papilloma virus, nursing, student
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No

Abstract

This study's purpose is to increase nursing students' knowledge level about HPV and vaccines of HPV, and encourage them to be vaccinated by using two different discussion based teaching techniques. This study performed with 40 volunteer students selected by simple random method by using Scenario Based Learning (SBLT) and Phillips 66 Teaching Techniques (PTT) and pre-post-test quasi-experimental model between 01.09.2013 to 31.01.2014. In data collection, Individual Data Collection Form (IDCF) and Knowledge Level Measurement Questionnaire (KLMQ) were used. Knowledge Retention Test (KRT) was administered to students after 20 days. In data analysing, Chi-square and Fisher's Exact Tests were used. HPV and vaccination knowledge of the students were found 57.5% insufficient and 65% of them not believe the protectiveness of HPV vaccine. There were statistically significant diffence between the students' believe of the protectiveness of HPV vaccine and the desire of them to be vaccinated (p=0.00). There were not any diffence between the techniques' effects on achievement level (AL) of the students after education (p>0.05). But, there were significant diffence between AL of the students before and after the education (p=0.00). There were not any diffence between after the education and KRT AL of the students (p>0.05). 20 days after the education, 87.5% of them believe the protectiveness of HPV vaccine. 85% of them wanted to be vaccinated after the education. These teaching techniques increased students knowledge of HPV, but between them there were not any significant difference. The vaccine protectiveness believes of them and expensiveness of the vaccine effect their vaccination request.
Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin, iki farklı öğretim tekniği kullanılarak, Human Papilloma Virüsü (HPV) ve aşıları ile ilgili bilgi düzeylerini artırmak ve aşılanmalarını teşvik etmek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma, bir üniversitede 01.09.2013- 31.01.2014 tarihinde, Senaryo Temelli Öğrenme ve Phillps 66 öğretim teknikleri kullanılarak, basit rastgele yöntem ile seçilen gönüllü 40 öğrenciye ön-son test uygulamalı yarı deneysel olarak uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak; Birey Tanılama Formu ve Bilgi Düzeyi Ölçme Anketikullanılmıştır. Eğitimden 20 gün sonra öğrencilere kalıcılık testi uygulanmıştır. Araştırma bulgularının analizinde; sayı, yüzde dağılımları Ki-kare ve Fisher Kesin testi kullanılmıştır. Öğrencilerin eğitim öncesi % 57.5 inin HPV aşısı ve HPV ile ilgili yetersiz bilgiye sahip olduğu ve %65inin HPV aşısının koruyuculuğuna inanmadığı saptanmıştır. Öğrencilerin HPV aşısının koruyuculuğuna inanma durumları ile HPV aşısını yaptırmak istemeleri arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0.00). Verilen iki teknik arasında öğrencilerin eğitim sonrası başarı düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Fakat eğitim öncesi ve sonrası öğrencilerin başarı düzeyleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir fark saptanmıştır (p=0.00). Ayrıca eğitim sonrası başarı düzeyleri ve kalıcılık testi başarı düzeyleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). Öğrencilerin eğitimden 20 gün sonra, HPV aşısı ile ilgili düşünceleri tekrar incelendiğinde % 87.5 i HPV aşısının koruyuculuğuna inandıklarını belirtmiştir. Eğitim sonrası öğrencilerin %85inin aşıyı mutlaka yaptırmak istedikleri saptanmıştır. Uygulanan her iki eğitim tekniğinin de öğrencilerin HPV bilgi düzeyini arttırdığı, ancak teknikler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı saptanmıştır. Ayrıca öğrencilerin aşının koruyuculuğuna inanma durumları ve pahalı olması, aşıyı yaptırma isteklerini etkilemektedir.