deuKariyeriM Üniversiteler İçin Bir Kariyer Yönetim Sistemi


Creative Commons License

Damar M., Dereli Y., Dicle S. Z.

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATICS TECHNOLOGIES, vol.8, no.2, pp.89, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

deuKariyeriM: Üniversiteler İçin Bir Kariyer Yönetim Sistemi

Üniversitelerin en önemli amaçlarından birisi nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Bu noktada Dokuz Eylül Üniversitesi mezunları ve öğrenim görmekte olan öğrencileri için bir kariyer yönetim sistemi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen uygulama kariyer planlama koordinatörlüğü ve fakülte birim sekreterlerinin yaşamış oldukları iletişim problemine çözüm bulmaktadır. Proje web uygulaması ve mobil uygulama olmak üzere iki farklı modülden oluşmaktadır. Çalışmada üniversiteler için geliştirilebilecek idealize edilmiş bir kariyer sistemi gerek literatür taraması gerekse var olan ihtiyaçlar ve süreçler doğrultusunda kavramsal olarak ele alınmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi mezunlarının ve öğrencilerinin sanayiden gelen iş imkânları, etkinlik ve eğitim haberleri gibi haberler konusunda kolay bir şekilde haberdar edilmesi uygulama içinde hedeflenmiştir. Mezunların ve öğrenim gören öğrencilerin kariyer süreçleri sistem yaklaşımıyla ele alınmıştır. Gerçekleştirilen mobil uygulama Android cihazlarda kullanılabilmektedir. Hali hazırda Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencileri ve Mezunları tarafından "deuKariyeriM" isimli mobil uygulama Google Play Store üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilmektedir. Aynı zamanda web arayüzü sayesinde yetkiye göre ilgili birimler öğrencilere veya mezunlara iletişim imkanı sunar. Çalışma diğer üniversitelere, mezun ve öğrenim görmekte olan öğrencilerin kariyer süreçleri üzerinde örnek teşkil etmesi ve üniversite kariyer yönetim süreçlerine literatür çerçevesinde katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: kariyer yönetim sistemi, mezun bilgi sistemi, öğrenci haberleşme, duyuru sistemi

deuKariyeriM: A Career Management System for Universities

One of the most important goals of the university is to train qualified manpower. At this point, a career management system software for Dokuz Eylul University students and graduates has been developed. This software application creates a solution for the communication problems experienced by the career planning coordinator and faculty secretaries. Software project consists of a web application and a mobile application. In this study, according to the requirement analysis and business process flow, an idealized career management system has been conceptually investigated throughout the literature. Developing an easy way to inform Dokuz Eylul University graduates and students about the business opportunities from industry, events and education news is one of the aims of the application. Mobile application of this study is working on devices with android operating systems. The mobile application is named as "deuKariyeriM" and it can be downloaded price free from Google Play Store. Meanwhile, related administrative units can communicate with the students and graduates through the web interface. This study offers a sample model for career management of the students and graduates to the other universities, through literature investigation, therefore it will contribute to the career management process

Keywords: Career Management System, Alumni Information System, Student Communication, Announcement System