COVID-19 Hastalarında Yüksek Akımlı Nazal Kanül Tedavisinin Elektrik Empedans Tomografi ile Görüntülenmesi


Creative Commons License

Öner Ö., Kızıl A. S., Öztürk M. C., Yakar M. N., Ergan B., Gökmen A. N.

21. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Antalya, Turkey, 17 - 20 March 2022, vol.1, no.14, pp.29-30

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.29-30
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Yoğun Bakım Ünitesi’nde COVID-19’a bağlı akut respiratuvar distress sendromu tanısı ile spontan solunumda takip edilen hastaların, supin ve prone pozisyonunda yüksek akımlı nasal kanülle (HFNC) tedavisinin, AC ventilasyonu ve homojenitesinde ki etkilerini elektrik impedans tomografi (EIT) aracılığı ile değerlendirmek amaçlanmıştır. EIT, akciğerlerin durumunu dinamik olarak görselleştirilmesini ve tedavinin etkisinin eş-zamanlı olarak değerlendirilmesini sağlayan non-invaziv, radyasyonsuz ve yatak başı bir yöntemdir. COVID-19 pandemisi sırasında bulaş riski nedeniyle klasik yöntemlere göre tercih sebebi olmuştur.

Gereç ve Yöntem: Tanısı laboratuvar, klinik ve radyolojik olarak doğrulanan COVID-19 hastalarının demografik verileri, hemodinamik ve solunum paremetreleri, pozisyon bilgileri, HFNC’de uygulanan akım değerleri ve EIT görüntüleri retrospektif olarak hastane kayıtlarından elde edildi. EIT ölçümleri kiniğimizde rutin bakımın bir parçası olan Pulmovista 500 cihazı (Dräger Medical, Lübeck, Almanya) yapıldı. EIT ile elde edilen verilerde, AC bölgeleri 4 ilgi alanına (ROI) bölünmüştür. Supin pozisyonda zamanlar HFNC 30L/dk (T1), HFNC 50L/dk (T2) olarak kayıt edilirken, prone pozisyonundaki zamanlar HFNC 30L/dk (T3), HFNC 50L/dk (T4) olarak kayıt edildi. ROI oranı (ROI ratio) ise, ventral AC alanları (ROI 1 ve 2) ortalama değerlerinin toplamının ile dorsal AC alanlarının (ROI 3 ve 4) ortalama değerlerinin toplamının oranı olarak AC ventilasyonunun homojenliğinin bir oransal değeridir. ROI rationun 1’e yakın olması ventilasyonun homojen dağıldığının bir göstergesi olarak kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan 10 hasta, 7 erkek ve 3 kadın hastadan oluşuyordu. Hastaların tanımlayıcı bilgileri ve klinik özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir. Çalışmamızda 4 ROI bölgesinde iki farklı HFNC akım ve iki farklı pozisyonda ki değerleri istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Tablo 2).

Sonuç: Çalışmamızda ROI ratio değerinin, prone pozisyonunda 1 değerine daha çok yaklaşması, ventilasyonun homojenitesinin prone pozisyonunda arttığını göstermiştir. Akciğerin HFNC’deki akım hızlarıyla ne oranda değiştiği, atelektazi ve overdistansiyon bölgeleri yatak-başı tanımlanabileceği kanıtlabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: ARDS, EIT, ROI, ROI ratio, COVID-19