Çocuğun Toplumsal Gelişimi Açısından Türkiye’de Çocuk Kitapları: Yardım Etme Davranışının Toplumsal-Psikolojik Yönden İncelenmesi


Creative Commons License

Uslu Yardımcı E.

Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı Kurultayı, Ankara, Turkey, 25 - 26 April 2019, pp.241-249

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.241-249
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Yardım etme davranışı, gönüllü olarak bir başkasının iyiliğine ve yararına uygun bir biçimde davranmaktır. Çocuk edebiyatı kitapları yazınsal kurgular aracılığıyla  çocuğun yardım etme davranışını tanımasını, çeşitli yönlerden sorgulamasını, böylece insanlık durumunu anlamak ve demokrasi kültürüne katkı sağlamak için duyarlık geliştirmesini sağlamalıdır. Bu çalışmanın amacı 8-10 yaş grubu çocukların toplumsal gelişimine katkı sağlaması için önerilen edebiyat yapıtlarında yardım etme davranışlarının  özelliklerini belirlemektir. Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş  ve betimsel çözümleme yapılmıştır. Betimsel çözümleme McGuire (akt: Taylor vd., 2015: 379, Li, 1997)'in tipolojisi doğrultusunda  dört ana kategoride yapılmıştır: "sıradan yardım", "küçümsenmeyecek derecede yardım", "duygusal yardım" ve "acil durum yardımı". Sonuçta, incelenen kitaplarda bu yaş grubu çocukların toplumsal gelişimine katkı sağlayabilecek bir biçimde yardım etme davranışına yer verildiği görülmüştür.