Süperior Semisirküler Kanal Dehissansı: Olgu Sunumu


Evin Eskicioğlu H., Mungan Durankaya S., Kırkım G., Güneri E. A.

44. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 November 2023, pp.55

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.55
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Semisirküler kanal dehissansı (SKD), temporal kemiğin nadir görülen anomalilerinden biridir. Superior kanalı içeren semisirküler kanal dehissansı (SSKD), ilk olarak 1998’de Minor ve ark. tarafından tanımlanan ve iç kulağın kemik labirentinde patolojik bir üçüncü hareketli pencere varlığında ortaya çıkan, bir dizi vestibüler ve işitsel semptomları gösterebilen bir patolojidir. Semisirküler kanalların herhangi birinde oluşan bir ayrılma (dehissans), kemikte iç kulak ile yakın yapılar arasında anormal iletişimi sağlayan “üçüncü bir hareketli pencere” oluşturarak çeşitli işitsel veya vestibüler semptomlara neden olabilirken asemptomatik de olabilmektedir. Tanı konulmasında odyolojik tetkiklerin yanı sıra radyolojik görüntülemelerden yararlanılmaktadır. Tedavi olarak olgularda açıklığın kapatılması önerilmekle birlikte semptomları devam eden hastalar için işitsel rehabilitasyon seçenekleri de kullanılabilmektedir. Bu araştırmada amacımız, SSKD tanısı alan hastaya dair ilgili literatürışığında odyolojik ve vestibüler klinik test bulgularını paylaşmaktır.

OLGUNUN ÖZELLİKLERİ:74 yaşında sağ kulakta işitme kaybı, dolgunluk hissi ve belirgin otofoni yakınmaları olan erkek hastanın saf ses odyometri, konuşma odyometrisi, akustik immitansmetri testi, vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyeller(VEMP) ve temporal kemik bilgisayarlı tomografi (BT) tetkikleri gerçekleştirildi. SSKD tanısı alan hastanın operasyon öncesi ve sonrası odyolojik değerlendirmeleri, video head impuls test (VHIT), servikal ve oküler VEMP testleri gerçekleştirildi. Ayrıca Baş Dönmesi Engellilik Envanteri ve SSCD Sorgu Formu uygulandı.

TEDAVİ VE PROGNOZ: Olgu SSKD tanısı aldıktan sonra Kulak Burun Boğaz hekimi tarafından orta fossa yaklaşımı ile cerrahi onarımı önerildi ve operasyon hakkında bilgilendirildi. Ancak hasta operasyonu reddetti. Bu nedenle, yuvarlak pencere (RW)güçlendirme cerrahisi uygulandı. Operasyon sonrası pes frekanslarda saf ses eşikleri, cVEMP ve oVEMP amplitüd asimetri oranlarında ve SSKD anketi sonuçlarında iyileşme görüldü. Cerrahi komplikasyon olmadı ve postoperatif 1. ayda otofoni sorununun tamamen düzeldiği görüldü.

YORUM:SSKD tanısında odyolojik, vestibüler değerlendirmeler ve radyolojik incelemeler oldukça önemlidir. Yuvarlak pencere güçlendirme tekniği, yarım daire kanalında dehissans nedeniyle oluşan "üçüncü pencere" etkisi azaltılarak SSKD hastalarında fayda sağlayabilir.