Yaşlanmayla İlişkili Ürolojik Sorunların Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı


Creative Commons License

Çolak S., Bilik Ö., Vural F.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.579-584, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ülkemiz nüfusunun genç nüfustan yaşlı nüfusa doğru kayması beraberinde çeşitli sağlık sorunlarını da getirmektedir. Yaşlılığa bağlı görülen ürolojik sorunlar hem yaşlanmayla ilişkili fizyolojik değişimler hem de hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Aynı zamanda yaşlılıkla birlikte komorbid hastalıklardaki artış da ürolojik semptomların sıklığını arttırmaktadır. Diğer yandan kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçların etkisi/ yan etkisi olarak da ürolojik semptomlar görülmektedir. Ürolojik sorunlar yaşlı bireyi sadece fizyolojik açıdan değil psikososyal olarak da etkilemektedir. Yaşlılık döneminde en çok karşılaşılan ürolojik sorunlar; üriner inkontinans, üriner enfeksiyon, cinsel işlev bozukluğu ve prostatla ilgili sorunlardır. Tüm bu sorunlar yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu konu ile ilişkili literatür incelendiğinde geriatrik üroloji alanındaki çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Bu gereksinim doğrultusunda yazılan derleme makalesinin amacı yaşlılıkta ortaya çıkan ürolojik sorunların yaşlı bireyin yaşamı üzerine olan etkilerini ve bu ürolojik sorunların yönetiminde hemşirelik bakımını ortaya koymaktır.