TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE SOSYOLOJİ EĞİTİMİNİN SON DURUMUNA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME


KONUK KANDEMİR N., IŞIK E.

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.740-759, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu makale Türkiye’deki üniversitelerde 2023 yılı itibariyle sosyoloji eğitiminin son durumuna ilişkin sayısal verilerden de istifade ederek bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Bir bilim dalı olarak sosyolojinin ve üniversitelerdeki sosyoloji bölümlerinin kurumsallaşma sürecinin de tarihsel bağlamda ortaya konulduğu çalışmada, ulaşılan tablonun, yükseköğretimde karşılaşılan sorunlarının sosyoloji özelinde anlaşılması adına bir referans olması umulmaktadır. Makalede Türkiye'deki sosyoloji eğitiminin lisans ve lisansüstü düzeydeki kurumsallaşma süreci ve son dönemdeki durumu Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerinden hareketle değerlendirilmiştir. Sosyolojinin bir bilim olarak Türk toplumuna girişinden itibaren ülkedeki gelişimi, üniversitelerde açılan bölümlerle yükseköğretim düzeyinde sürdürülmüştür. Bu bağlamda makalede sosyoloji eğitiminin üniversitelerde nasıl şekillendiği ve bu sürecin Türkiye'deki sosyoloji alanının ilerlemesini nasıl etkilediği üzerine de odaklanılmıştır. Çalışma aynı zamanda elde edilen verilere dayanarak Türkiye'de sosyoloji eğitiminin planlaması sürecine de katkıda bulunmayı hedeflemektedir.