HOLLYWOOD SİNEMASINDA İDEALİZE EDİLEN KADINLARIN DÖNÜŞÜMÜ: MANİC PİXİE DREAM GİRL VETHE COOL GİRL


Creative Commons License

Onat E. S., Karakaş Y. Ç.

3. Uluslararası Sinema Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 6 - 10 November 2023, pp.54-55

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Lefkoşa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.54-55
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZ

Felsefi metinler, mitler, sanat yapıtları gibi toplumsal üretimler ideolojiktir ve egemen olan dünya görüşünü yansıtırlar.

Yüzyıllar boyunca bu dünya görüşü erkek egemen kalıptan beslenmiştir. Erkeğe karşıt olarak konumlanan kadın ve doğa

gibi kategoriler ise aşağı olarak konumlandırılmış, birçok kültürel üretimde erkek özneye tabi birer nesne olarak inşa edilmişlerdir.

Hollywood stüdyolarında üretilen filmlerin de erkek egemen dünya görüşünün izlerini taşıdığını söylemek mümkündür.

Klasik Hollywood sinemasında iyi kadın evine bağlı, sadakat sahibi, iyi bir eş ve iyi bir anne olmak ile karakterizedir.

Edilgendir ve aktif olan erkeğe karşıt bir konumu işaretler. Erkek karakter ise dışarıda eyleyen bir öznedir. Ancak 20. yüzyılın

sonları ve 21. yüzyılın başlarına gelindiğinde Hollywood filmlerinde iyi kadın olma ile ilişkilendirilen özelliklerde birtakım

değişikliklerin meydana geldiği görülmektedir. Bu çalışmada kadın temsillerindeki değişimleri incelemek üzere Manic Pixie

Dream Girl (2007) ve The Cool Girl (2012) adlı iki film klişesinden faydalanılmıştır. Manic Pixie Dream Girl; erkek protagonistin

ihtiyacı doğrultusunda var olan ancak kendi başına var olamayan, kendine ait bir yaşam öyküsü ve amacı bulunmayan,

erkek protagonistin sıkıcı hayatını renklendiren, onu yaşama bağlayan, ona ilham olan, onu olduğu haliyle kabul eden, güzel

ve neşeli, ‘diğer kadınlar’ gibi olmayan eksantrik bir kadını ifade eder. The Cool Girl klişesi ise stereotipik anlamda erkeğin

sevdiği şeyleri seven bir kadın klişesini imler. Filmdeki erkek protagonist neyi istiyorsa o da onu ister ve aynı zamanda o olur.

Dolayısıyla erkek protagonistin arzusuna göre şekillenir ve bu durumdan mutluluk duyar. Havalıdır, seksidir, eğlencelidir

ve en önemlisi ‘diğer kadınlar’ gibi değildir. Bu iki film klişesi de aslında gerçekçi olmaktan çok uzaktır, özünde bir fanteziyi

ifade eder. Sonuç olarak ‘iyi kadın’ olmak ile ilişkilendirilen özelliklerin, sosyokültürel düzlemdekidönüşümlerden etkilendiği

ve farklılaştığı ancak bu özellikleri belirleyen hâkim görüşün -hala- heteronormatif ve fallogosantrik bir anlayıştan üretildiği

söylenebilir. Yöntem: Hollywood filmlerindeki kadın temsilleri diegetik ilişkileri içinde ele alınacak ve bu düzlemde özne/

nesne konumları, taşıdıkları ideolojik anlamlara göre analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Hollywood Sineması, Kadın Temsilleri, Fallogosantrizm, Manic Pixie Dream Girl, The Cool Girl