Çocuklar İçin Zorlu İntravenöz Girişim Skorunun Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri


ÖZALP GERÇEKER G., GÜMÜŞ M., YARDIMCI F., Polat Erdoğdu M., Eroğlu B., İslamoğlu A.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.10, no.3, pp.153-158, 2017 (Peer-Reviewed Journal)