Ev İşçiliğinin Türkiye’deki Görünümü: Kapsam, Boyut ve Sorunlar


Güler C.

International Labour Organization (ILO) , Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: International Labour Organization (ILO)
  • City: Ankara
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No

Abstract

Ev işçilerinin karşılaştığı birçok sorun birbiriyle yakından ilişkilidir. Dolayısıyla sorunların çözümü adına geliştirilecek politikalar da bu doğrultuda bütüncül bir şekilde ele alınmalıdır. Sorunların boyutunun tespit edilmesi çözüm önerilerinin sunulması açısından son derece önemlidir. Bu doğrultuda Türkiye’deki ev işçilerinin sayısal anlamda tespitini kolaylaştıracak farklı mekanizmaların geliştirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte alandaki kayıtlı istihdamın artırılması adına etkin bir kayıtlılık sisteminin oluşturulması ve ev işçilerinin sigortalılığının kapsam açısından genişletilmesine yönelik çözümler üretilmelidir. Ayrıca ev işçilerinin özgül çalışma koşullarını dikkate alan yasal düzenlemelerin oluşturulması birbiriyle ilişkili birçok sorunun çözümünü sağlayacaktır. Model (tip) sözleşmeler ise ev işçilerinin insana yakışır çalışma standartlarına sahip olmaları açısından üzerinde durulması gereken önerilerdendir. Ev işçilerinin çalışma standartlarının geliştirilmesine yönelik birçok farklı öneri ve talebin de sosyal tarafların katılımıyla, sosyal diyalog mekanizmaları kapsamında gündeme alınması gerekliliği ayrıca belirtilmelidir. Geliştirilecek çeşitli araçlar vasıtasıyla ev işçilerinin ve işverenlerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekliliği üzerinde de durulmalıdır. Belki de son olarak ev işçilerinin güvenceli istihdama erişebilmeleri adına kooperatifleşme gibi farklı alternatifler gündeme alınmalı ve tartışmaya açılmalıdır. Kamu kurumları, belediyeler, işçi-işveren örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının ev işçiliğine yönelik faaliyetleri gündemlerine almaları ve ev işçiliğinin özgül koşullarını dikkate alan düzenlemelere öncelik vermeleri de ev işçilerinin insana yakışır çalışma koşullarına erişebilmeleri açısından oldukça önemlidir.