Forwarder Çalışanlarının Örgütsel Bağlılığı: İzmir İlinde Bir Araştırma


Baran E., Öz E.

The International New Issues in Social Sciences TINI-SOS, vol.5, no.5, pp.21-42, 2017 (Peer-Reviewed Journal)