Using Fuzzy Logic In The Assessment And Evaluation Analysis Of Exams


Karagöz E., Yildiz C., Oral L. Ö., Tecim V.

2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi 2015, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.459-470

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.459-470
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Assessment and evaluation reveals some results that includes meaningfulness and quality of trainings and success levels of education and for this reason in educational area it has a very important place. One of the methods that measure quality and decisiveness of the questions asked in exams is item analysis. At the end of the item analysis, difficulty and discriminate values of questions evaluation in sharp limits. But, some questions, for instance, may be included in difficult class instead of more difficult class. For this reason, this causes some disruptions in the evaluation process. Fuzzy logic technic that has become common in academic circles, offers alternative solutions for the real life problems and reveal better results when evaluating the questions. In this study, the questions used in internet based exams will be tried to explain within the limit of classical and fuzzy and a widely used method called triangular method has been used as a fuzzy method. 

Ölçme ve değerlendirme, verilen eğitimin anlamlılığını, kalitesini ve ne derecede başarılı olunduğunu gösteren birtakım sonuçlar ortaya koymaktadır ve bu nedenle eğitim sektöründe son derece önemli bir yere sahiptir. Sınavlarda sorulan soruların kalitesi ve belirleyiciliğinin ölçülmesinde kullanılan yöntemlerden biri de madde analizidir. Madde analizi sonucunda soruların güçlük ve ayırt edicilik değerleri keskin sınırlar içerisinde değerlendirilmektedir. Ancak bazı sorular küçük bir farkla, örneğin güçlük açısından "çok zor" sınıfı yerine "zor" sınıfına dahil edilebilmektedir. Dolayısıyla bu durum değerlendirme gücünde birtakım aksamalara yol açabilmektedir. Akademik çevrelerde hızla yaygınlaşan bulanık mantık tekniği, gerçek hayattaki birçok probleme alternatif çözümler sunmakta ve soruların değerlendirilmesinde daha başarılı sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu çalışmada internet ortamında gerçekleştirilen online sınavlardaki soruların klasik ve bulanık sınırlar içerisindeki değerlendirilmesi anlatılmaya çalışılacaktır. Bulanıklaştırma yöntemi olarak en yaygın şekilde kullanılan üçgensel üyelik fonksiyonu kullanılmıştır.