THE VOICE OF FRIENDSHIP IN THE AEGEAN SEA


Uçal Canakay E., Özdeniz S.

2. ULUSLARARASI SANAT-TASARIM KONFERANSI, PERFORMANS VE SERGİSİ, İzmir, Turkey, 8 - 09 September 2022, pp.76-86

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.76-86
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Milletler varoluşlarından itibaren hem onları millet yapan kendi kültürel birikimlerine sahip olmuşlar, hem de farklı kültürlere sahip toplumlar ile temas halinde olmuşlardır.  Her toplum, bulunduğu coğrafyada yaşamlarını sürdüren diğer toplumlar ile sosyal, kültürel ve daha pek çok açıdan karşılıklı etkileşim yaşamıştır.

Türk ve Yunan toplumları yüzyıllardır birbirlerine komşu olan ve birbiriyle iç içe geçmiş kültürlere sahip olan iki millettir. Ege kıyılarının iki komşu ülkesinin insanlarının fiziksel görünümleri, yeme-içme kültürü, sosyal yaşam anlayışları, müzikleri ve danslarının birbirine çok benzer olduğu görülmektedir.

Konu ile ilgili alan yazın taramasında 1923 yılında gerçekleştirilen Nüfus Mübadelesi ve Mübadele’nin etkilerinin ele alındığı akademik çalışmalara rastlanmaktadır. Bu çalışmada ise mübadele döneminde yaşananların müzikle ilişkisi kurulacak, Türk ve Yunan toplumlarının sürdürdükleri ortak yaşamın ardından içinden geçtikleri zorlu dönemlerin müziğe yansımaları, iki toplumun ortak müzik beğenilerinden ortaya çıkan şarkı örnekleri üzerinden açıklanacaktır.