Karbapenem Dirençli Klebsiella pneumuoniae Enfeksiyonlarında Seftazidim-Avibaktam Direnci İzlenmeli mi?


Creative Commons License

Eren Kutsoylu O. Ö., Büyüksoy N. D., Özbek Ö. A., Gökmen A. N., Öktem İ. M. A., Avkan Oğuz V.

23.Uluslarası Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023, no.3, pp.243

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.243
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş-Amaç

Seftazidim – avibaktam (CAZ-AVİ) dirençli gram negatif enfeksiyonların tedavisinde önerilen karbapenemazlara karşı

etkili beta-laktam/non beta-laktamaz inhibitör kombinasyonudur. Hastanemizde CAZ-AVİ Ekim 2021’de kullanıma

girmiştir. Çalışmamızın amacı hastanemizde CAZ-AVİ kullanıma girmeden önce ve kullanılmaya başlandıktan sonraki

dönemde karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae (KD-Kp) suşlarındaki CAZ-AVİ direncinin değerlendirilmesidir.

Yöntem

Ekim 2021 öncesi son dört aylık dönem (01 Haziran- 30 Eylül 2021) ve ilacın kullanımını takiben ilk yılın aynı dönemi

(01 Haziran- 30 Eylül 2022) yoğun bakım ünitesinden laboratuvara gönderilen örneklerde üreyen KD-Kp suşlarında

Kirby-Bauer Disk diffüzyon yöntemi ile CAZ-AVİ duyarlılığı ile birlikte rutin antibiyogram çalışıldı. Hastaların demografik

verileri, etkenin saptandığı örnek, CAZ-AVİ ve rutinde çalışılan diğer antibiyotikler için duyarlılık oranları kaydedildi.

Verilerin istatiksel analizi SPSS 15.0 programı ile yapıldı.

Bulgular

Bir yıllık dönemde hastanemizde 45 hastanın tedavisinde 1165 kutu CAZ-AVI kullanılmıştır. Her iki döneme ait veriler

Tablo 1’de sunulmuştur. Tüm suşlarda kolistin duyarlılığı çalışılamadı. 01 Haziran- 30 Eylül 2021 döneminde kolistin

duyarlılığı çalışılan 23 hasta izolatının 7 (%30.4)’si kolistin dirençli olup bunlardan 2 (%18.2)’si CAZ-AVİ’a duyarlı idi.

01 Haziran -30 Eylül 2022 döneminde ise kolistin çalışılan 29 hasta izolatının 6 (%20.7)’sı kolistin dirençliydi ve bu

izolatlardan 3 (%27.3)’ü CAZ-AVİ’a duyarlı bulundu.

Tartışma ve Sonuç

Hastanemizde bir yıllık CAZ-AVI kullanımının son dört ayında ilacın henüz kullanıma girmeden önceki son dört aylık

dönemine göre istatistiksel anlamlı olmamakla birlikte KD-Kp suşlarında CAZ-AVI direncinin %52.7’den %60.2’ye

yükseldiği belirlendi. Kolistin duyarlılığı çalışılan suş sayısı az olmakla birlikte kolistin direncinde anlamlı bir farklılık

saptanmadı.Kolistin dirençli suşlarda CAZ-AVI duyarlılığı en iyi olasılıkla üç suştan birinde bulundu. Dönemler arasında

aminoglikozit direncindeki istatistiksel anlamlı artış da göz önüne alındığında, bu suşlar ile oluşan enfeksiyonların

tedavisinde kullanılacak ilaç sayısı daha da azalmaktadır. Bu nedenle CAZ-AVI gibi yeni kullanıma giren antibiyotiklere

gelişecek direncin hastane ve ülke bazında düzenli bir şekilde takip edilmesi CAZ-AVI kullanımının doğru şekilde

konumlandırılması açısından büyük önem arz etmektedir.