YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞININ UYGULAMA ARACI OLARAK KURUMSAL KARNE YÖNTEMİ: BİR MODEL ÖNERİSİ


Creative Commons License

Kırmızılar B., Yereli A. N.

Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi, vol.3, no.2, pp.99-116, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen göstergelerden biri de vatandaşlarının yaşam kalitesi ve memnuniyetidir. Bu bağlamda, yerel yönetimlerin stratejileri ve stratejilerini gerçekleştirme başarıları önemli bir etkendir. Bu çalışmanın amacı; yerel yönetimlerin en önemli aktörlerinden biri olan büyükşehir belediyelerinde, stratejik yönetim anlayışının uygulama aracı olarak kurumsal karne yönteminin uygulanabilirliğini ortaya koyacak bir kurumsal karne model önerisi sunmaktır.
Sonuç olarak stratejik planlar ile diğer program ve raporlar arasındaki tutarsızlıkları gideren, sürdürülebilir gelişme, kalkınma ve başarıya odaklayan, tüm görev ve sorumlulukları kapsayan ölçütleri içeren, misyon, vizyon ve stratejileri dengeli, tutarlı ve ölçülebilir göstergelere dönüştüren ve sürekli kendini geliştiren “Kurumsal Karne Modeli” hazırlanmıştır.