Nizamî’nin Hamse’si (BL Or. 6810) Örneğinde Nakkaş Bihzâd’a Atfedilen Minyatürlerde Mimari Bezemeler


SEVER S., ADIGÜZEL TOPRAK F.

İran Çalışmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.505-542, 2021 (Peer-Reviewed Journal)