Türkçe Öğretiminde Felsefi Sorgudan Yararlanma Sözcük Öğretimi


Creative Commons License

Uslu Yardımcı E.

International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, Milan, Italy, 28 April - 01 May 2016, pp.53

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Milan
  • Country: Italy
  • Page Numbers: pp.53
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Felsefi sorgu (philosophical inquiry) var olan hakkında düşünmek ve var olanın varlığını sorgulamak demektir. Felsefi sorgu dil ve edebiyat ileyakından ilişkili alanlardır, bu nedenle Türkçe öğretiminde felsefi sorgudan çeşitli şekillerde yararlanılabilir: Sözgelimi CoPI (Community of Philosophical İnquiry) ve diğer felsefi sorgu yöntemleri, Türkçe öğretiminde sözcük öğrenme, anlama ve anlatım becerilerini geliştirilme, soru sorma gibi alanlarda işe koşulabilir. Bu araştırmada, felsefi sorgu Türkçe öğretiminde başvurulabilecek bir teknik olarak ele alınmıştır. Amaç, Türkçe öğretiminde bir teknik olarak felsefi sorgudan nasıl yararlanılabileceğini ortaya koymaktır. Araştırma tarama modelindedir. Araştırma sonuçlarının dil ve edebiyat öğretimi alanlarına katkı sağlaması beklenmektedir.