Mechanical Effects of Different Femoral Stem Diameters of Distal Tumor Prosthesis on Femoral Cortex


Creative Commons License

Uzun B., Çeçen B.

MEANDROS MEDICAL AND DENTAL JOURNAL, vol.24, no.3, pp.237-241, 2023 (ESCI)

Abstract

Amaç: Distal femur tümör protezleri tümör cerrahisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu protezlerin kritik komplikasyonlarından biri de

stemlerin yetersizliğidir. Protezin stem (sap) kısımları, kemik-implant bağlantısına stabilite ve güç sağlamak için çeşitli ortopedik

implantlarda kullanılır. Bu çalışma, stem çapının tümör protezleri üzerindeki mekanik etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntemler: Farklı gövde çaplarına (12, 14 ve 15 mm) ve aynı gövde uzunluğu 140 mm’ye sahip femura implante edilmiş

üç distal femur tümör protezi tasarımına sonlu elemanlar analizi gerçekleştirildi. 800N statik eksenel kompresyon yükü femura

uygulandı ve stemler ile femoral korteksler üzerindeki stres değerleri hesaplandı ve karşılaştırıldı. Femura 800N statik eksenel yük

uygulanarak stemler ve femoral korteksler üzerindeki stress değerleri hesaplandı ve karşılaştırıldı.

Bulgular: Femur şaftındaki stres ölçüm değerleri, 12 mm, 13 mm ve 15 mm gövde çapları için sırasıyla 49.289 MPa, 48.987 MPa ve

45.424 MPa ve femurun distal kısmında 61.205 MPa, 59.39 MPa ve 52.526 MPa’dır. Her bir çap için stemlerin proksimali 301.24 MPa,

273.84 MPa ve 228.19 MPa stres değerlerine sahipken, stemlerin distalleri 12, 14 ve 15 mm çaplar için 365.49 MPa, 305.91 MPa ve

275.41 MPa stres değerlerine sahiptir.

Sonuç: Sonlu elemanlar analizi, stem çapı arttıkça femoral korteks ve stem üzerindeki maksimum stres değerlerinin azaldığını

göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Sonlu elemanlar analizi, stem çapı, tümör protezi