MISCONCEPTIONS OF THE "COMIC" GENRE IN OPERA


Creative Commons License

Girgin M., Güner Canbey E.

Eurasian Journal of Music and Dance, no.12, pp.239-248, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In the history of opera, in Italy, opera seria and opera buffa are the two different opera genres that differ thematically and structurally. Of these two main genres, opera buffa has been described as “comic opera”, and has become a main title among the operas that are different in terms of practice and style are developed as opposed to the serious style and defined with different names in different countries are included. On the other hand, the genre defined as “opéra comique” in France creates a conceptual confusion due to the use of the word “comic”. Although the word comic evokes the concept of humour in minds, the fact that many operas included in opéra comique genre do not possess the characteristics of humour has created the need for an explanation of the concept. This study will help to better understand the opéra comique genre which is still the most popular opera genre since the 18th century, by shedding light on the conceptual confusion caused by the definitions in different languages made for the comic opera genre.

Keywords: Opera, opera genres, comic opera, opera buffa, opéra comique

Opera tarihi içerisinde İtalya’da opera seria ve opera buffa konusal ve yapısal farklılıklar gösteren iki farklı türdür. Bu iki ana tür arasından opera buffa, “gülünçlü (komik) opera” türü olarak nitelendirilmiş, uygulama ve stil açısından farklılıklar içererek ciddi üsluba karşıt olarak gelişen ve farklı ülkelerde farklı isimlerle tanımlanan operaların bu tür içine dâhil edildiği bir üst başlık haline gelmiştir. Öte yandan Fransa’da varlığını sürdüren “opéra comique (opera komik)” kavramının betimlediği tür, adında geçen “komik” sözcüğünden kaynaklı bir kavram kargaşası yaratmaktadır. Komik kelimesinin akıllarda “güldürü” çağrıştırmasına rağmen opéra comique (opera komik) türü içerisine giren birçok operanın “güldüren” nitelikte olmaması, kavram için açıklama yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu çalışma gülünçlü (komik) opera kavramının altında toplanan farklı dillerdeki tanımlamaların yarattığı kavram kargaşasına ışık tutarak, 18. yüzyıldan günümüze kadar halen en çok tercih edilen opera türü olan opéra comique (opera komik) türünün anlaşılabilmesine fayda sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Opera, opera türleri, komik opera, opera buffa, opéra comique