Compromise Programming Approach for a Novel Capability-Based Course Timetabling Problem with an Application to DEU Industrial Engineering Department


Subulan K.

IES’23 International Engineering Symposium, İzmir, Turkey, 15 - 17 November 2023, pp.36-37

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.36-37
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Üniversite ders zaman çizelgeleme problemi, üniversitelerdeki hemen hemen tüm akademik

bölümlerin her dönem öncesi karşılaştığı taktiksel seviyede temel bir problemdir. Son yıllarda ise

Yüksek Öğretime ilişkin kalite güvence kapsamında, çeşitli eğitim programı değerlendirme

kuruluşlarının belirlediği standartları karşılamak, yetenek tabanlı ders programlarının

hazırlanması ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Özellikle, akademik birimlerin tanımladığı

program çıktılarının tüm öğrencilere kazandırılabilmesi için bu çıktılarla ilişkilendirilen ve her

ders için öğretim üyeleri tarafından tanımlanan öğrenim kazanımları dikkate alınarak, temel

teknik yeteneklerin belirlenmesi ve bu yeteneklerin ders programında optimal dağıtımını

sağlayan etkin ve efektif ders programlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu araştırma

motivasyonuna dayanarak bu çalışmada, yeni bir yetenek tabanlı ders programı hazırlama

yaklaşımı bilimsel yazında ilk defa ele alınarak; problemin çözümü için çok amaçlı, doğrusal

olmayan bir karışık tamsayılı eniyileme modeli geliştirilmiştir. Modelin doğruluğu ve geçerliliği,

D.E.Ü. Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün bahar yarıyılı eğitim-öğretim dönemine ait bir gerçek

hayat uygulaması üzerinde test edilmiştir. Uzlaşık programlama ve bulanık hedef programlama

tekniklerinden elde edilen uzlaşık ders programları, geçmiş yıllara ait mevcut ders programları

ile karşılaştırıldığında, birbiriyle çelişen çeşitli hedefler (Ders programı üzerinde optimal yetenek

dağıtımının sağlanması, öğrencilere maksimum sayıda ve çeşitte farklı temel yeteneklerin

kazandırılması, öğretim üyelerinin tercihleri doğrultusunda derslerin atandığı periyotlar

arasındaki toplam zamansal farkın en küçüklenerek beklenti/isteklerinin karşılanması, esnek

kısıtların ihlal edilmesi durumunda maruz kalınan ceza maliyeti) açısından önemli ölçüde

iyileştirmelerin sağlanabildiği ortaya konulmuştur.