AFYONKARAHİSAR MUTFAĞININ TANITIMINDA UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞINA DÂHİL OLMASININ ETKİSİ


BULGAN B., BUCAK T.

International Gastronomy Tourism Studies Congress, Afyonkarahisar, Turkey, 06 October 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Afyonkarahisar
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

İnsanoğlunun varoluşundan itibaren temel ihtiyacı olan beslenme alışkanlığı günümüzde sadece karın doyurmaktan öteye taşınmış, kültürün önemli bir parçası ve yansıması haline gelmiştir. İnsanların beslenme alışkanlıkları, içlerinde bulundukları toplumu etkileyen diğer etmenlerle birleşerek o toplumun mutfak kültürünü oluşturan bir olgu olarak kabul edilmektedir. Şehirler ve ülkeler mutfak kültürlerini ve gastronomik unsurlarını pazarlayarak tanınırlıklarını arttırmayı ve daha çok ziyaretçi çekmeyi amaçlamaktadırlar. Bu doğrultuda yerel yönetimler mutfak kültürleriyle markalaşarak “gastronomi şehri” olmak için çalışmalar yürütmektedirler. Türkiye’nin UNESCO tarafından tescillenen üçüncü gastronomi şehri olan Afyonkarahisar’a yönelik yürütülen bu çalışmanın amacı, mutfak kültürünün tanıtımında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olmasının etkisini analiz etmektir. Çalışmanın araştırma bölümü için Afyonkarahisar Belediyesi Gastronomi Birimi’nin temsil yeteneğine sahip üyeleri ile önceden belirlenmiş olan sorular (yarı yapılandırılmış görüşme) kullanılarak, yüz yüze görüşme yapılmış ve bu temsil yeteneğine sahip kişilerin fikirleri alınmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Afyonkarahisar mutfağının tanıtımında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olmasının son derece önemli rol oynadığı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Gastronomi, mutfak kültürü, Afyonkarahisar, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı