Öğretmen Adaylarının Özetleme Stratejilerini Kullanma Durumlarının Akran Değerlendirme Yoluyla İncelenmesi


Creative Commons License

Akkaya N., Uslu Yardımcı E.

UTEOK 2016 (9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı), Burdur, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.111-112

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.111-112
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının okuma sonrası okuduğunu anlama stratejisi olarak kullanılan özetleme stratejisini nitelikli bir şekilde kullanıp  kullanmadıklarını belirlemek, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ölçek doğrultusunda akran değerlendirme durumlarını ortaya koymaktır. Bu araştırmada, nitel araştırma yönteminde kullanılan doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya 41 öğrenci katılmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tütrkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı 3. sınıf öğrencileriyle yapılan bu çalışma  "Anlama Teknikleri: Yazma Eğitimi" dersinin uygulama kısmında yürütülmüştür.