THE VIEWS OF MUSIC STUDENTS REGARDING THEIR FOREIGN EDUCATION EXPERIENCES WITHIN THE SCOPE OF ERASMUS PLUS PROGRAM


Creative Commons License

Aydın B., Güner Canbey E., Soğulcaklı O. E., Girgin M.

Turkish Studies, vol.14, no.5, pp.2129-2145, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 5
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.29228/turkishstudies.29350
  • Journal Name: Turkish Studies
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.2129-2145
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Erasmus Program consists of student exchange, academic lecturer exchange, organization of mutual exchange, joint curriculum development projects, intensive programs, networks of academic expertise, European credit transfer system and Erasmus language courses. One of the most intensive activities of the Erasmus Program is student training mobility. In Turkey, students visit various European countries through music exchange programs abroad. In this study, within the scope of the Erasmus Plus program, the experiences and perceptions of the music students who go abroad for their education and cultural achievements and their evaluations regarding the process are discussed. This study aims to understand the students' experiences, perceptions and expectations about the educational processes in the European countries they visited within the scope of Erasmus Plus in the field of music between 2014-2018. This is a case study which is one of the qualitative study designs. In the study, one of the qualitative research methods, the ‘interview' technique was used. The data were collected by a semi-structured interview form developed by the researchers. In the analysis of the data, content analysis method was utilized This research includes assesment of students opinions of the music students who studied abroad within the Erasmus Plus student exchange program on their source of information for this program, determining factors in their preferred country, reasons for deciding to study in foreign programs, difficulties experienced in the educational process in terms of facilities and level of education in the schools they visited, their differences from the schools in Turkey, the scope of cross-cultural interactions and introductory communications regarding Turkey in the countries they visited, the opinions of the musicians at the countries they visited regarding the Turkish Music.

Keywords: Erasmus Plus, foreign education, music education 

Erasmus Programı içeriğinde öğrenci değişimi, akademisyen değişimi, karşılıklı değişimin organizasyonu, ortak program (müfredat) geliştirme projeleri, yoğunlaştırılmış programlar, akademik uzmanlık ağları, Avrupa kredi transfer sistemi ve Erasmus dil kurslarından oluşmaktadır. Erasmus Programı’nın faaliyet alanları içerisindeki en yoğun faaliyetlerden biri ise öğrenci öğrenim hareketliliğidir. Ülkemizde müzik alanında yurtdışı değişim programları aracılığıyla öğrenciler çeşitli Avrupa ülkelerine gitmektedir. Bu programlardan biri olan Erasmus Plus kapsamında yurtdışına giden müzik öğrencilerinin eğitimlerine ve kültürel kazanımlarına yönelik deneyimleri ve algıları ile sürece ilişkin değerlendirmeleri bu çalışma kapsamında ele alınmaktadır. Çalışma 2014-2018 yılları arasında müzik alanında Erasmus Plus kapsamında Avrupa’ya eğitim amaçlı giden müzik öğrencilerinin gittikleri ülkelerdeki eğitim süreçlerine yönelik kazanım, algı ve beklentilerini anlamaya yöneliktir

Çalışma nitel araştırma desenlerinden biri olan örnek olay(durum) çalışmasıdır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan ‘görüşme’ tekniği kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma Erasmus Plus kapsamında yurt dışına giden müzik öğrencilerinin bu programla ilgili bilgi alma kaynakları, ülke tercihlerindeki belirleyici etkenler, yurtdışı eğitim programını tercih etme nedenleri, eğitim sürecinde yaşadıkları zorluklar, gittikleri okuldaki imkânlar ve eğitim düzeyi açısından Türkiye’deki okullarıyla arasındaki farklar, gittikleri ülkede kültürler arası etkileşim ve iletişim kapsamında Türkiye’yi tanıtıcı ekinliklerde yer alma durumları, gittikleri ülkedeki müzisyenlerin, Türk Müziğine ilişkin görüşlerine yönelik öğrencilerin değerlendirmelerini içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Erasmus Plus, yurtdışı eğitim, müzik eğitimi