Dil ve İdeolojinin Söyleme Yansıması: Eleştirel Bir Söylem Çözümlemesi


OTAN O.

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.3, pp.211-229, 2014 (Peer-Reviewed Journal)