In Traditional Music Performance "Epic Tellers"


Creative Commons License

Akkuzu O.

13. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 8 - 11 June 2023, pp.346-354

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kütahya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.346-354
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Sözlü kültür aktarımı açısından çok önemli bir yere sahip olan destan anlatıcılığı, gerek yaşadığımız Anadolu topraklarında gerekse diğer Türk topluluklarında farklı isimlerle karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel müzik performansı içerisinde destan anlatıcıları, içinde bulundukları toplumların kültürel tarihini ve hafızasını canlı tutmak için önemli bir rol oynamaktadırlar. Türklerin kadim zamanlardaki yaşam tarzlarının temel kavramlarını, sosyal ilişkilerini, dünya görüşlerini, davranış kalıplarını, tarihlerini edebî bir şekilde özetleyen, içeriğinde Şamanizm, mitoloji ve sanatsal düşüncenin birçok katmanını bulunduran destanlar, bir enstrüman eşliğinde müzikle de icra edilmektedir. Destan anlatıcılarının sergilediği bu müzikal performansı sadece destan anlatımına edilen bir müzik eşliği olarak değil, içinde bulunduğu ortama göre değişkenlik gösterebilen, dinleyenler üzerinde derin etkiler yaratan canlı bir olgu olarak da ifade edebiliriz. Performans, yaratım aktarım yapan kişi ile birlikte onu izleyen veya dinleyen kişilerin etkileşimiyle gelişip bir olgu haline dönüşen, bununla birlikte sosyal yaşamın birçok alanında kullanılan bir terimdir. Performans, günümüzde birçok disiplinin içerisinde de yer bulmuştur. Sunmak istediğimiz bu çalışmada performans kavramını müzik alanı içerisinde inceleyip, Unesco’nun Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) içerisine aldığı ve Türk dünyasında çok önemli bir yer tutan Destan Anlatıcıları’nın kuramsal art alanı ve müzik performansları üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.