Fiziksel olarak aktif bireylerde, kas yorgunluğu sonrası kızılötesi termografi ile gövde performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi


Creative Commons License

Türkmen O. B., Özyürek S., Genç A.

VIII. ULUSLARARASI SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (ISHS), Burdur, Turkey, 11 March - 12 December 2022, pp.47

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.47
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Fiziksel olarak aktif bireylerde, kas yorgunluğu sonrası kızılötesi termografi ile gövde performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi

Giriş: Kas yorgunluğu, kas aktivitesinden kaynaklanan ve dinlenme ile son bulan, bir kasın kuvvet ya da güç üretme kapasitesindeki aşamalı kayıptır. Kas yorgunluğu, kas kuvvetini, reaksiyon süresini, dengeyi ve performansı etkileyen önemli bir faktördür. Kas yorgunluğu, bölgesel olarak ele alındığında gövde kas yorgunluğunun denge ya da performans üzerindeki etkileri çalışmalarda gövde kas yorgunluğu arttıkça gövdenin performansının azaldığı, postüral kontrol, gövde propriosepsiyon ve dengesinin bozulduğu saptanmıştır. Gövde kas yorgunluğu ile gövde deri sıcaklığı ve performansını inceleyen çalışmalar yetersizdir. Çalışmamız bu değişkenleri inceleyen ilk çalışmadır.

Amaç: Fiziksel olarak aktif bireylerde, kas yorgunluğu sonrası kızılötesi termografi ile gövde performansı arasındaki ilişkinin incelemektir.

Yöntem: Çalışmaya haftada en az gün, günde en az 30 dakika düzenli egzersiz yapan 23 erkek birey alındı. Core endurans testleri ile sonlandırma ölçütü BORG’a göre 8 ve üzeri olacak şekilde gövde yorgunluk protokolü uygulandı. Gövde performansı plank testi ile değerlendirildi. Gövde bölgesi abdominal ve sırt bölgesi olacak şekilde bölünerek deri sıcaklığı termal kamera ile değerlendirildi.

Bulgular: Akut gövde kas yorgunluğu, gövde performansını azalttığı bulundu (p<0,05). Gövde yorgunluk protokolü uygulaması öncesi ve sonrası, deri yüzey sıcaklıklarında ortalama olarak abdominal bölge 1,44 °C, sırt bölgesi 1,48 °C azaldığı bulundu. Ortalama abdominal ve sırt deri sıcaklığı ile performans arasında bir ilişki gözlenmedi (r <0.2, p>0.05).

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre; akut gövde yorgunluğu abdominal ve sırt deri sıcaklığını azaltırken gövde performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Gövde deri sıcaklığı, gövde performansı ile korelasyon göstermedi.

Anahtar Kelimeler: Kas yorgunluğu, denge, performans, deri sıcaklığı, kızılötesi termografi