Demans ön tanılı hastaların yeni nesil dizileme panel yöntemi ile araştırılması


Özkan E., Bora E., Ülgenalp A., Çağlayan A. O.

15. ulusal tıbbi genetik kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 13 November 2022, pp.35

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.35
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Demans ön tanılı hastaların yeni nesil dizileme panel yöntemi ile araştırılması Etkin Özkan, Elçin Bora, Ayfer Ülgenalp, Ahmet Okay Çağlayan GİRİŞ: Demans, bir veya daha fazla bilişsel alanı (öğrenme ve hafıza, dil, yürütücü işlev, karmaşık dikkat, algısal-motor, sosyal biliş) içeren bilişte azalma ile karakterize bir hastalıktır. 55 yaş ve üzeri tüm insanların %25'inin ailesinde demans öyküsü vardır. Nüfus yaşlandıkça, demansın genel yükü dünya çapında artmaktadır. Klinisyenlerin demans hastalarını doğru bir şekilde teşhis etmesi hastalık yönetimi açısından çok önemlidir. AMAÇ: Bu çalışmanın amacı merkezimizde test edilen Demans panelinde tespit edilen gen varyantların sıklıklarının literatürle karşılaştırılması, genotip fenotip korelasyonlarının yapılması, daha önce tanımlanmamış yeni varyantların literatüre kazandırılmasıdır. GEREÇ-YÖNTEM: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik polikliniklerine 2019 – 2022 yılları arasında ön tanısı demans olan 134 hastaya uygulanan A2M, AAAS, ACE, APOE, APP, ATP13A2, ATP1A3, C9ORF72, CHMP2B, CSF1R, DCTN1, DNMT1, EIF4G1, FBXO7, FUS, GBA, GCH1, GRN, HTRA2, LRRK2, MAPT, MPO, NOTCH3, PARK7, PINK1, PLA2G6, POLG, PRKN, PRKRA, PRNP, PSEN1, PSEN2, SLC6A3, SNCA, SNCB, SORL1, SQSTM1, TAF1, TARDBP, TH, TREM2, TYROBP, UBQLN2, UCHL1, VPS35 genlerini içeren prob-yakalama (capture) metoduna göre çalışılan targeted yeni nesil dizileme paneline ait sonuçlar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. BULGULAR: Demans paneli ile araştırılan 134 hastanın 10 tanesine tanı konulmuştur. Tespit edilen patojenik/muhtemel patojenik varyantlar NM_005211.3(CSF1R_v001):c.1985T>C, NM_002087.4(GRN_v001):c.1145del, NM_002087.4(GRN_v001):c.687T>A, NM_000435.3(NOTCH3_v001):c.226T>C, NM_007375.4(TARDBP_v001):c.1147A>G, LRG_661t1:c.708+1G>A, NM_000021.4(PSEN1_v001):c.1172T>C, NM_000435.3(NOTCH3_v001):c.946G>A, NM_000435.3(NOTCH3_v001):c.1164T>A, NM_001302691.2(APOE_v001):c.137T>C heterozigot olarak tespit edilmiştir. NOTCH3 c.1164T>A mutasyonu literatürde ilk kez, GRN c.687T>A ve CSF1R c.1985T>C mutasyonları ülkemizde ilk kez saptanmıştır. SONUÇ: Hastalıklara neden olan gen mutasyonları yeni nesil dizileme yöntemi yardımıyla kolaylaşmıştır. Bu çalışmamızda genetik etiyolojisi açıklanamamış demans hastalarındaki sorumlu genlere uygulana yeni nesil dizileme panelinin tanılama oranı %7,5 olarak saptanmıştır ve yeni mutasyonların tespit edildiği hastaların fenotipleri literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır. ANAHTAR KELİMELER: Demans, Genotip-Fenotip Korelasyonu, Yeni Nesil Dizileme Paneli Anahtar Kelimeler: Demans, Genotip-Fenotip Korelasyonu, Yeni Nesil Dizileme Paneli