BASINÇ İNFÜZYON SETİ DESTEKLİ ARTROSENTEZ YÖNTEMİ


Oflioğlu S., Özyurt A., Efeoğlu C.

TAOMS 2023. 30.ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2023, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: This technical note aims to introduce a modification to the arthrocentesis technique in which a pressure infusion cuff is used for irrigation instead of utilising syringes.

Methods: The intraarticular puncture technique utilised is adopted from Nitzan et al. It is imperative to establish an outflow before attaching to the pressure infusion cuff in order to avoid subcutaneous injection of the irrigation fluid.A pressure infusion cuff that can house a 500cc saline bag is used for irrigation of the upper joint space. The cuff has a built in hand pump and a manual valve that are used to inflate and deflate it respectively.

Results: The sphygmomanometer of the cuff, allow the operator to monitor the pressure of the cuff, hence the irrigation fluid throughout the procedure. A continuous flow with a relatively stable pressure is easily achieved compared to using 50 cc or 20 cc syringes for irrigation. A minimum volume of 300- 400cc saline for arthrocentesis is easily achieved while avoiding sore fingers and overuse related hand &wrist injuries to the operator

Conclusions: The authors of this manuscript find this technique to increase the comfort of both the surgeon and the patient compared to using a 50 ml syringe for lavage. Pressure infusion cuff with a sphygmomanometer enables adjustment of the irrigation pressure as required, should the patient experience discomfort or pain.

Amaç: Bu teknik not, artrosentez tekniğine yeni bir yaklaşım getirmeyi amaçlamaktadır. Bu değişiklikle, lavaj için enjektörlerin kullanılması yerine basınçlı infüzyon manşeti kullanımı planlanmaktadır.

Yöntemler: Teknikte kullanılan intraartiküler giriş noktaları Nitzan ve ark. tarafından sunulan referans noktalarını esas almaktadır. İrrigasyon sıvısının deri altına enjeksiyonunu önlemek için basınçlı infüzyon manşetine bağlanmadan önce uygun bir çıkış oluşturmak son derece önemlidir. Üst eklem boşluğunun irrigasyonu için 500 cc 'lik bir salin torbasını taşıyabilecek basınçlı infüzyon manşeti kullanılmaktadır. Bu manşetin içinde elle şişirme yapmak için kullanılan entegre el pompası ve sıvı boşaltımını sağlamak için kullanılan manuel valf bulunmaktadır.

Bulgular: Manşetin sfigmomanometresi işlem boyunca manşetin basıncını ve dolayısıyla irrigasyon sıvısını izlemek için operatöre olanak tanır. İrrigasyon için 50 cc veya 20 cc şırıngalar kullanmaya kıyasla, nispeten stabil bir basınçla sürekli bir akış daha kolay bir şekilde sağlanabilir. Artrosentez için minimum 300-400 cc salin kullanma gerekliliği, operatörün parmaklarının ağrımasını ve el bileği ile ilgili fazla kullanıma bağlı yaralanmalara yol açabilir bu durumları önlemek açısından kolayca gerçekleştirmeye olanak tanır.

Sonuçlar: Bu makalenin yazarları lavaj için 50 ml'lik şırınga kullanmaya kıyasla bu tekniğin hem cerrahın hem de hastanın konforunu arttırdığını gözlemlemişlerdir. Sfigmomanometreli basınçlı infüzyon manşeti,hastanın rahatsızlık veya ağrı hissetmesi durumunda irrigasyon basıncının gerektiği ölçüde ayarlanmasını sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: artrosentez, temporomandibular eklem düzensizlikleri, internal düzensizlikler, Teknik not