ORKESTRA DERSİNİN ÇEVRİM İÇİ YÜRÜTÜLMESİ SÜRECİNİN İNCELENMESİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ, 26-43 AN EXAMINATION OF THE PROCESS OF CONDUCTING ONLINE ORCHESTRA CLASSES AND A MODEL PROPOSAL


Girgin M., Aydın Almaç B., Güner Canbey E.

The Journal of Acadenic Social Science, vol.12, no.148, pp.26-43, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 148
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.29228/asos.74210
  • Journal Name: The Journal of Acadenic Social Science
  • Journal Indexes: Index Copernicus, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.26-43
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma Türkiye'de müzik eğitiminde uzaktan eğitimin gelişimini ve pandemi sürecinde orkestra dersinin işlenişini ele almaktadır.  Çalışma, orkestra derslerinin çevrim içi yürütülmesinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve bu doğrultuda bir çevrim içi orkestra dersi modeli önermeyi hedeflemektedir. Bunun için yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle orkestra dersini çevrimiçi olarak yürüten öğretmen ve öğretim elemanları görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmaya 2020-2021 güz yarıyılı sürecinde öğretim planında “Orkestra” dersi olan ve dersi çevrim içi olarak yürüten Türkiye’deki konservatuvarlardan ve eğitim fakültelerinin müzik eğitimi bölümlerinden öğretim elemanları ile güzel sanatlar liselerinden öğretmenler katılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda orkestra derslerinin yüz yüze yapılması gerektiği yönünde eğitimcilerin görüş birliği içinde olduğu görülmektedir. Bununla beraber çevrim içi orkestra dersinin yüz yüze derslerde yakalanması zor olan bazı kazanımları sağlayabileceği belirtilmiştir. Katılımcıların çoğu, çevrim içi derslerin ilerleyen dönemlerde teknolojinin bu alana entegre edilebilmesiyle orkestra dersinin bir parçası olabileceği yönünde görüş bildirmiştir. Böylelikle öğrencilerin müzik kültürü, icracılık ve müziği değerlendirme gibi bazı becerileri de pekiştirebileceği yönünde fikirler ortaya konmaktadır. Çalışmanın bir öneri olarak ortaya koymaya çalıştığı ‘çevrimiçi orkestra dersi modeli’, uygulamalar sırasında nitel araştırmalarda kullanılan ‘gözlem’ tekniği ile gözlemlenerek oluşturulmuştur. Buna göre oluşturulan model içerisinde uygulama ve etkililik açısından uygun eserler ve hedef davranışlar dikkate alınmıştır.