BİR KELAMCI OLARAK İMÂMÜ’L-HARAMEYN EL-CÜVEYNÎ


MEMİŞ M.

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.2, pp.66-85, 2016 (Peer-Reviewed Journal)