Karaciğer biyopsisi endikasyonlarında ve histopatolojik tanılarda yıllar içindeki değişim: 7 yıllık tek merkez deneyimi


DANIŞ N., GÜNŞAR F., YILMAZ BARBET F., NART D., TURAN İ., KARASU A. Z., ...More

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, vol.21, no.2, pp.80-88, 2022 (Peer-Reviewed Journal)