Philip Glass Opera Üçlemesi Örneğinde Opera Sanatında Minimalizm


AKTUĞ E., DAĞDELEN Z.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)