KIZ ÖĞRENCİLERİN CAM TAVAN ALGISI: GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


Bucak T.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.3, pp.1293-1308, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Türkiye’de yiyecek ve içecek sektörü; “emek yoğun” olduğu kadar son yıllarda “kadın yoğun” bir sektör haline gelmiştir (Tükeltürk ve Perçin, 2008). Türkiye’de turizm sektörü içerisinde, istihdam edilen kadın çalışan sayısı, diğer sektörlere göre daha yüksektir. Bunun nedeni olarak da; kadınların turizm sektörü içerisinde bilgi ve becerisine dayanan iş alanlarının daha fazla olması söylenebilmektedir (Şit, 2016). TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre Türkiye’de; 15 yaş ve üzeri birey sayısı toplamda 59 milyon 894 bin olup; bu sayının 29 milyon 649 bini erkek, 30 milyon 244 bini ise kadındır. Söz konusu nüfus içerisinde iş gücüne katılan erkek sayısı 21 milyon 484 bin iken, bu sayı kadınlarda 10 milyon 159 bine düşmektedir. Bu durum, Türkiye’de kadınların iş gücüne katılımın düşüklüğünü göstermektedir. 2017 yılında kadınların iş gücüne katılım oranı ise % 33,6’dır. 2019 Ağustos ayı verilerine göre; Türkiye’de konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinde çalışan toplam kayıtlı çalışan sayısı 110150 kişidir. Bu sayısının içerisinde kadın çalışan sayısı 25813’dür. Bu sayılar mevsimlik işçilerden arındırılmış sayılardır. Anahtar Kelimler: Cam Tavan, Gastronomi, Kız Öğrenciler