Birey, toplum ve çevre ilişkisi bağlamında sinema: 2040 belgesel filmi örneği


Konuk Kandemir N., Kiraz Demir S.

NOSYON: Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi, no.10, pp.122-133, 2022 (Peer-Reviewed Journal)