MYELODİSPLASTİK HASTALIK İLE TAKİP SONRASI HODGKİN LENFOMA :BİR OLGU SUNUMU


Delibalta D., Karataş A. F., Yavuz B., Erdoğan Yücel E., Güven S., Demirkan F., ...More

47.Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2021, no.411, pp.305

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.305
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Myelodisplastik sendrom hemotopoetik hücrelerde morofolojik displazi bulguları, periferik sitopeniler, inefektif hematopoez, tekrarlayan genetik anomaliler ve ve AML dönüşüm riskinde artış ile karakterli kemik iliği neoplazisidir. Hodgkin lenfoma sıklıkla germinal merkezli B hücrelerinden köken alan lenfoid dokunun malign bir neoplazmıdır. Reed-Stenberg hücrelerinin varlığı ile karakterizedir, yıllık insidansı 2-3/100000 olup erkeklerde kadınlara göre daha sık izlenir. Myelodisplastik sendrom takiben gelişen Hodgkin lenfoma birlikteliği oldukça nadir olup biz de MDS ve HL’nin birlikte görüldüğü vakamızı sunmayı amaçladık. 75 yaşında erkek hasta tarafımıza pansitopeni nedeniyle yönlendirilmiş olup yapılan kemik iliği biyopsisi tanısal olmayıp izleme alındı. Hepatosplenomegali nedeniyle tetkik edildi. Batın usg sinde sol böbrek orta zonda hipoekoik RCC İle uyumlu kitle görülmesi nedeniyle sol nefrektomi yapıldı. Patoloji sonucu renal cell carcinoma olarak raporlandı. Cerrahi sınır temiz olan hasta üroloji tarafından tedavisiz izleme alındı. Takiplerin de sitopenisinin derinleşmesi nedeniyle tekrar kemik ilşği biyopsisi yapılan hastaya myelodisplastik sendrom tanısı ile haftalık eritropoetin tedavisi başlandı. Takiplerinde B semptomları gelişmesi nedeniyle Torako-abdominal BT ile görüntüleme yapıldı, akciğerde subkarinal alanda 4 cm lik lap ve paraaortik 2 cm’lik LAP saptandı. EBUSsubkarinal lap ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı, yetersiz materyal olarak sonuçlanması nedeniyle mayıs 2021 de göğüs cerrahisi tarafından mediastinoskopi yapıldı ve mikst sellüler tip klasik hodgkin lenfoma tanısı konuldu. Hasta için sağlık bakanlığından endikasyon dışı onam alınarak brentixumab tedavisi başlandı 5. kürü tamamlanan hastanın takip ve tedavisi kliniğimizde devam etmektedir. Daha önce MDS transforme AML tanısı bir çok olguda gösterilmiş olup MDS yi takiben gelişen Hodking Lenfoma birlikteliği yapılan araştırmada sadece bir kez rastlanılmıştır (1), bu nedenle olgumuz önem arz etmektedir