Çölyak hastalarının tanısında ve izleminde nötrofil/lenfosit ve monosit/lenfosit oranlarının kullanımı: Tek merkez retrospektif çalışma.


DANIŞ N.

II. İnönü İç Hastalıkları Kongresi, 19 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes