Gastroözofageal reflü hastalığı olgularında başvuru semptomları ve beslenme durumlarının değerlendirilmesi


ÖZTÜRK Y., AKMAN DOĞAN N., ARSLAN N., HIZLI Ş., BEKEM Ö., ABALI S., ...More

Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Dergisi, pp.91-94, 2004 (Peer-Reviewed Journal)