Kolon kanseri hücrelerinde farklılaşmanın ICAM-1 ve VCAM-1’in regülasyonu üzerine etkisi


Banerjee S.(Executive)

TUBITAK Project, 2010 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2010
  • End Date: December 2013