İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi


Kavcıoğlu R., Özel F. E., Küçüksezgin F.(Executive), Kaçar A., Demirkurt E., Koçak F., et al.

Project Supported by Other Official Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: July 2016
  • End Date: August 2017