Derin Deniz Araştırmaları Koşullarına Uygun Sismik Yeteneği Gelişkin Bir Araştırma Gemisi olarak Çakabey Gemisinin Tasarımı İnşaatı Donatımı ve İşletim Modeli Kurulması ÇAKABEY


Çifci G. (Executive), Korsacılar İ. S., Dicle S. Z., Dondurur D., Okay Günaydın S., Neşer G.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2007 - 2010

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: January 2007
  • End Date: January 2010