Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Oksidatif Hasar Nötrofil Apoptozu ve Aralarındaki Potansiyel Etkileşimler


Kırkalı F. G.(Executive), Çavdar Z., Akar S., Özcan M. A., Ateş H., Resmi H., et al.

TUBITAK Project, 2004 - 2005

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2004
  • End Date: April 2005