Antifouling Boyalar için Deniz Bitkilerinden Yardımcı Biyosit Olarak Sekonder Metabolit İzolasyonu ve Ticari Yardımcı Biyositlerle Karşılaştırılması


Çavaş L. (Executive)

TUBITAK Project, 2011 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2011
  • End Date: November 2013