MEFV Geninde Mutasyon Saptanamayan veya Tek Mutasyon Saptanan Ailesel Akdeniz Ateşi Olgularında Farklı Gen Varyantlarının Araştırılması


GİRAY BOZKAYA Ö. (Executive), SOYLU A., ÜLGENALP A., KOCABEY M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2020
  • End Date: January 2021